GlobalView

Showing items 1 - 12 of 12.

Add to Quick Collection   All 12 Results

  • First
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Last
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Date: 1942-09-09
Language: English
Type: Text
Identifier: vital:14416
Description: Rhodeo is the Independent Student Newspaper of Rhodes University. Located in Grahamstown, Rhodeo was established in 1947, and renamed in 1994 as Activate. During apartheid Rhodeo became an active part ... More
Full Text: Full Text
Date: 1942-05-15
Language: English
Type: Text
Identifier: vital:14422
Description: Rhodeo is the Independent Student Newspaper of Rhodes University. Located in Grahamstown, Rhodeo was established in 1947, and renamed in 1994 as Activate. During apartheid Rhodeo became an active part ... More
Full Text: Full Text
Date: 1942-05-04
Language: English
Type: Text
Identifier: vital:14421
Description: Rhodeo is the Independent Student Newspaper of Rhodes University. Located in Grahamstown, Rhodeo was established in 1947, and renamed in 1994 as Activate. During apartheid Rhodeo became an active part ... More
Full Text: Full Text
Date: 1942-05-04
Language: English
Type: Text
Identifier: vital:14420
Description: Rhodeo is the Independent Student Newspaper of Rhodes University. Located in Grahamstown, Rhodeo was established in 1947, and renamed in 1994 as Activate. During apartheid Rhodeo became an active part ... More
Full Text: Full Text
Date: 1942-04-24
Language: English
Type: Text
Identifier: vital:14419
Description: Rhodeo is the Independent Student Newspaper of Rhodes University. Located in Grahamstown, Rhodeo was established in 1947, and renamed in 1994 as Activate. During apartheid Rhodeo became an active part ... More
Full Text: Full Text
Date: 1942-04-24
Language: English
Type: Text
Identifier: vital:14417
Description: Rhodeo is the Independent Student Newspaper of Rhodes University. Located in Grahamstown, Rhodeo was established in 1947, and renamed in 1994 as Activate. During apartheid Rhodeo became an active part ... More
Full Text: Full Text
Date: 1942-03-31
Language: English
Type: Text
Identifier: vital:14418
Description: Rhodeo is the Independent Student Newspaper of Rhodes University. Located in Grahamstown, Rhodeo was established in 1947, and renamed in 1994 as Activate. During apartheid Rhodeo became an active part ... More
Full Text: Full Text
Date: 1942
Language: Afrikaans
Type: Thesis
Identifier: vital:21117
Description: Inleiding:'n Drama moet bo alles 'n direkte voorstelling gee van 'n natuurlike handeling, wat 'n aantal deur die kunstenaar geskape karakters deurmaak. Die wese van die drama is dus handeling. Allermi ... More
Full Text: Full Text
Date: 1942
Type: still image
Identifier: http://hdl.handle.net/10962/42858
Date: 1942
Language: English
Type: Thesis
Identifier: vital:21159
Full Text: Full Text
Date: 1942
Type: Image
Identifier: http://hdl.handle.net/10962/41743
Date: 1942
Type: Text
Identifier: http://hdl.handle.net/10962/34922
Description: Charles Butler, 1864-1949, wrote letters to family members, mostly his children, between 1932 until his death in 1949. During these years travelling with his wife, visiting family members in Kroonstad ... More
Full Text: Full Text
  • First
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Last