'n Studie van die houding en gesindheid teenoor spesiale onderwys soos geopenbaar deur 'n groep ouers van spesiale klas-leerlinge in Oos-Kaapland

- Bouwer, Jeremia Cornelius Esias