Ngiyamazi uZibhebhu ngobaba ongaseko

- Princess Constance Magogo KaDinuzulu (Performer), Composer not specified