Jerusalem ikhaya lami

- Monwabisi Gladstone Sabani, Tracey, Andrew T N