'n Perspektief op kommunikasie in 'n post-apartheidsera in Suid-Afrika met spesifieke verwysing na die rol van Afrikaans

- Van Rensburg, Nicolaas Gerhardus Lourens