Verkenninge in die woordeskat van die poësie met spesiale verwysing na N. P. van Wyk Louw

- De Villiers, Aart