Kazela kambelemba (Set the trapstone so that we can catch five and two mice)

- Chimwala Ganiziechi and Mwamadi Lokote, Hugh Tracey