Che Chipala (Chief Chipala)

- Chimwala Ganiziechi and Mwamadi Lokote, Hugh Tracey