Tina gambe Biti Mwenye (Let us talk, Miss Mwenye)

- Egesi Londoni, Hugh Tracey