Uhamba Kwa Mtombeni (If I leave Mtombeni, I do not say goodbye)

- Samuel Tabete, Hugh Tracey