A) Lululu, B) Leza wa mwana

- Lusiya Nabanda (a grandmother), Hugh Tracey