Unali mpepara kale wadodoma ndi mfuti

- Tweleve elderly women and two drummers, Hugh Tracey