Kari muchipfuwa kana ziwa ne mwene (Only you can tell what you are thinking in your heart)

- Saini Murira, Chingaipa Madzikuminga and Zhogi Muzengedza, Hugh Tracey