Ine ndikumbira (I am envious)

- Women, Hugh Tracey