Naba baNgoni bagwaza ngomkhonto (The Ngoni fight with spears)

- Ngoni men, Hugh Tracey