5. A lona le utse le ithuta dithuto tseo tsa lona TR116-05.mp3 of A lona le utse le ithuta dithuto tseo tsa lona (Are you going on with your lessons)