A lona le utse le ithuta dithuto tseo tsa lona (Are you going on with your lessons)

- Mapidio Elisabeth Mothulwe and Kgatla women, Hugh Tracey