Nzaireki akatera empihi

- Samuiri Bitadwa and Nyoro men, Hugh Tracey