Ekizina ky’okuhingera

- Ferezi Bazamu and Nkole girls, Hugh Tracey