Ndamukiza aba Kayanga

- Razaro Begumiza and Nkole men, Hugh Tracey