Mali ya bibi si yangu tatunda

- Kyomile Kabanyolekile with Haya men, Hugh Tracey