Bena kasai ba kalenga balala nenyema pamwe

- Group of Lulua soilders and women, Hugh Tracey