Satani kwa pilu tata

- Ronald Sinvula and friends, Hugh Tracey