Aya-ye kufwafwile Lozhine totale kamile malila

- Three Chokwe men, Hugh Tracey