Title 1. Amacila kuwowa, Title 2. Kwathu ntele

- Rabsoni Banda, Chewa men, Hugh Tracey