Mzeno Lawanani michanja (Transposed one third lower)

- Komukomu waSimbi (Leader), Tracey, Hugh