Nzaireki akatera empihi

- Samuiri Bitadwa and Nyoro men, Composer not specified, Tracey, Hugh