Zuwa na mwezi

- Yelele Lunga with Nsenga women, Lungu, Yelele, Tracey, Hugh