Kana ndoda kuramba murume ndo shereketa

- Mate, Musekiwa, Composer not specified, Tracey, Hugh