Inxanxadi (Umteyo song for Umshotsho)

- Mbizweni, Nowayilethi, Composer Not Specified, Dargie, Dave, Kape, Maggie