A Mwase ndibwerekani mthenga wanu

- Chewa girls, Composer not specified, Tracey, Hugh